Wojewódzka debata o ocenianiu w Toruniu

Za nami druga z szesnastu Wojewódzka Debata o Ocenianiu. W województwie kujawsko-pomorskim odbyła się ona w przyjaznych progach Szkoły Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu.

7 kwietnia 2022

11:00
Toruń
Debata o ocenianiu w Toruniu

Za nami druga z szesnastu Wojewódzka Debata o Ocenianiu. W województwie kujawsko-pomorskim odbyła się ona w przyjaznych progach Szkoły Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu. Dziękujemy dyrektorowi Ireneusz Woźniak, za gościnę i profesjonalną organizację. Partnerami w organizacji debaty byli: Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Debata, pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, zgromadziła ponad 260 dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców, wizytatorów i pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli z Bydgoszczy i Torunia.

Prof. dr hab. Roman Leppert o funkcji i celach oceniania

Prof.dr hab. Roman Leppert w wykładzie inicjującym debatę spojrzał na oceny z perspektywy socjologicznej. Wskazał, że szkoła nie może obyć się bez oceniania, jednak istotny jest sposób i cel oceniania wynikający z założeń – jaką mamy być szkołą. Profesor zwrócił uwagę na rodzaje oceniania – selekcyjne i diagnostyczne, którego celem jest monitorowanie postępów ucznia. W tym kontekście zwrócił uwagę na ideologie edukacyjne Rolanda Meighana, warunkujące relacje nauczyciela i szkoły z uczniem. Ideologia transmisyjna, gdzie nauczyciel przekazuje to, co ważne i oczekuje zapamiętania tego, co ważne ogranicza dialog i kieruje uwagę szkoły na selekcyjną funkcję oceny, co odpowiada modelowi szkoły z XIX wieku i jest niezgodne z celami i rolą oceny opisanymi w dzisiejszym prawie oświatowym. Druga z przywołanych ideologii zakłada, że uczeń w dialogu z nauczycielem powołany jest do podjęcia odpowiedzialności za swoje życie i rozwój zgodny z wewnętrznymi potrzebami. Nauczyciel, będący w dobrym kontakcie z uczniem może odgrywać rolę osoby wspierającej i ułatwiającej rozwój osoby wspierającej i ułatwiającej rozwój. Hasło naszej kampanii “Weź mnie doceń, a nie oceń” oddaje według profesora trzecią z przywołanych ideologii – ideologię podmiotowości.

Mariola Kędzierska oraz Zofia Przystup ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie w ekspresyjnym wystąpieniu pokazały, że w polskiej szkole da się pracować bez stopni. I to z powodzeniem.
Przedstawiły dziesięcioletnie doświadczenia w pacy bez oceny cyfrowej. Zobaczyliśmy przykłady informacji zwrotnej kierowanej do uczniów pomagającej im w procesie uczenia się.

Do samej debaty, która miała sprowokować uczestników do otwartej dyskusji zasiadło 10 ekspertów – Maria Mazurkiewicz wicekurator, Anna Kordowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie, Teresa Ulanowska – nauczycielka i mama, nasi partnerzy w projekcie dr Łukasz Kosiński z MOEN w Bydgoszczy oraz Sławomir Żebrowski z KPCEN w Toruniu oraz Julia, Maja i Miłosz z VIII LO w Bydgoszczy, a także Szymon i Wiktor z VI LO w Bydgoszczy. Dyskusja była pełna ekspresji, głębokich przemyśleń, humoru i elementów dramy w wykonaniu uczniów. Spontaniczne reakcje sali i gromkie brawa oraz skupienie uczestników słuchających z uwagą wszystkich wypowiedzi mimo upływających godzin utwierdzają nas w przekonaniu, że dyskusja jest potrzebna, a zmiana w polskiej szkole konieczna. Głosy z sali postawiły w tej kwestii kropkę nad i.

Refleksje

Do samej debaty, która miała sprowokować uczestników do otwartej dyskusji zasiadło 10 ekspertów – Maria Mazurkiewicz wicekurator, Anna Kordowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie, Teresa Ulanowska – nauczycielka i mama, nasi partnerzy w projekcie dr Łukasz Kosiński z MOEN w Bydgoszczy oraz Sławomir Żebrowski z KPCEN w Toruniu oraz Julia, Maja i Miłosz z VIII LO w Bydgoszczy, a także Szymon i Wiktor z VI LO w Bydgoszczy. Dyskusja była pełna ekspresji, głębokich przemyśleń, humoru i elementów dramy w wykonaniu uczniów.

Eksperci oraz uczestnicy dyskusji mówili w zasadzie jednym głosem wskazując, że w szkole potrzeba więcej zaufania do uczniów, że są w stanie się nauczyć, że są odpowiedzialni, że chcą się uczyć. Potrzeba też lepszych relacji budujących zaufanie, wrażliwość na drugą osobę i jej potrzeby oraz indywidualne możliwości. Wspomniane relacje pozwolą na udzielanie informacji zwrotnej, prowadzącej uczniów przez proces uczenia się. W szkole możemy też podjąć więcej działań, które spowodują, że dzieci będą szczęśliwe. To wyzwanie trudne, ale możliwe. 

Eksperci podkreślali, że w szkole konieczne jest ograniczenie ilości form mierzenia poziomu wiedzy, które w zasadzie utrudniają proces uczenia się. Organizacja mierzenia nie jest organizacją procesu uczenia, co jest podstawowym zadaniem szkoły i nauczycieli. Sprawdziany powodują, że dzieci uczą się dla oceny i po to, aby zaliczyć. 

Spontaniczne reakcje sali i gromkie brawa oraz skupienie uczestników słuchających z uwagą wszystkich wypowiedzi mimo upływających godzin utwierdzają nas w przekonaniu, że dyskusja jest potrzebna, a zmiana w polskiej szkole konieczna. Głosy z sali postawiły w tej kwestii kropkę nad i. Jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas debaty nie będą budziły, tylko obudzą szkoły, nauczycieli i dyrektorów do działania, przestrzegania prawa w zakresie oceniania uczniów, zmian w statutach i takiej organizacji procesu uczenia się uczniów, w którym ocena – informacja zwrotna, będzie pomagała w rozwoju. Przepisy nam to umożliwiają, a wręcz tego oczekują. Czas najwyższy opuścić model XIX wiecznej szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i byli z nami na tej debacie. Dzięki Wam było to wartościowe spotkanie i ważne wydarzenie edukacyjne.

Galeria

Debata organizowana dzięki:

Program Aktywni Obywatele
Active citizens fund

Skontaktuj się z nami

biuro@zwinnaedukacja.pl

Jarosław Durszewicz

Jarek Durszewicz
tel. 728865802

Justyna Cholewińska
tel. 509228509