Wojewódzka debata o ocenianiu w Warszawie

Kolejna z 16 Wojewódzka Debata o Ocenianiu w Warszawie odbyła się na terenie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie.

13 maja 2022

11:00
Warszawa
Debata o ocenianiu w Warszawie

Kolejna z 16 Wojewódzka Debata o Ocenianiu w Warszawie odbyła się na terenie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Dziękujemy dyrektorowi Arkadiuszowi Walczakowi za gościnę a Ewie Janiec za profesjonalną organizację debaty i dbałość o każdy szczegół tego przedsięwzięcia. Korzystając z wyposażenia ośrodka, obsługiwanego przez profesjonalnych pracowników, debata była streamowana na kanałach fb WCIES oraz zwinnaedukacja, dzięki czemu ten, kto nie mógł osobiście uczestniczyć w debacie, może ją odtworzyć w dowolnym momencie. Organizując tę debatę złamaliśmy pewien schemat, po raz pierwszy w historii ustawiając salę konferencyjną zupełnie inaczej niż dotychczas.

Cele projektu i prawo oświatowe w zakresie oceniania Jarek Durszewicz

Debatę rozpoczęliśmy można powiedzieć tradycyjnie, od zaprezentowania celów projektu. Następnie Jarek Durszewicz przedstawił rolę oceny i cele szkolnego oceniania zapisane w prawie oświatowym.

Danuta Sterna CEO

Danuta Sterna w inspirującym słowie wstępnym, angażując zebranych mówiła o tym, w jaki sposób realizować zapisy prawa doceniając i pomagając uczniom w uczeniu się za pomocą informacji zwrotnej. Odpowiadając na wątpliwości związane z koniecznością wystawienia oceny końcowej zaproponowała opisany w 9 punktach pomysł kompromisu, który ten problem pomaga rozwiązać.

Dobre praktyki Justyna Cholewińska – Berben, Agnieszka Więcek Akademia Prymusa Sochaczew

Justyna Cholewińska opowiedziała o norweskich doświadczeniach w pracy bez ocen, a Agnieszka Więcek wyczerpująco przedstawiła swoje doświadczenia w pracy bez ocen cyfrowych, w budowaniu odpowiedzialności uczniów za ich proces uczenia się i kształtowaniu kompetencji uczniów poprzez zgodną z najnowszą wiedzą pedagogiczną, psychologiczną i neurobiologiczną organizację procesu uczenia, gdzie uczniowie po prostu myślą. A jej Akademia Prymusa osiąga znakomite efekty kształcenia.

Refleksje

Panel Ekspercki

Zainspirowani pierwszą częścią debaty eksperci oraz uczestnicy debaty podjęli wspólny dialog o ocenianiu. Jakub Romańczuk – uczeń IV LO w Warszawie zwrócił uwagę na to, że ocenianie cyfrą powoduje bezmyślne zapamiętywanie, które nie przekłada się na umiejętności praktyczne. Agnieszka Więcek nawiązała do taksonomii Blooma, która określa poziomy, na których powinni pracować uczniowie. Ewa Borgosz zwróciła uwagę na rywalizację zamiast współpracy, którą napędzają stopnie, zabijając radość z uczenia się. Podkreśliła, że nauczyciele nie zawsze znają podstawę programową, która prowadzi ucznia “po wymaganiach”. Monika E. Rokicka zwróciła uwagę na zaufanie, którego mamy niedostatek w naszym systemie edukacji. Mówiła o braku otwartości wielu dyrektorów szkół na przestrzeganie prawa oświatowego w zakresie oceniania. Zwróciła uwagę na anachroniczność naszej listy lektur, która zaburza proces uczenia, zmuszając do czytania tekstów, które napisane są w “innym” języku. W dyskusji pojawił się wątek matury, jako egzaminu, który warto bardzo mocno przemyśleć. Wioletta Krzyżanowska wspomniała o konieczności zmian mentalnych wśród nauczycieli i zniesieniu drugoroczności, która niczego nie załatwia, a wręcz przeciwnie. Zwróciła uwagę na problemy, które powoduje świadectwo z wyróżnieniem. Dyrektor SP 323 w Warszawie zwróciła też uwagę na nadmiar sprawdzianów i innych form sprawdzania wiadomości, zaburzających proces uczenia się. Zaapelowała do dyrektorów o odejście od konserwatyzmu i wykorzystanie swojej autonomii. Michał Wojda z IV LO zwrócił ze smutkiem uwagę na to, że dla niektórych rodziców oceny są najważniejsze i oczekują ich od swoich dzieci realizując swoje ambicje. Tymoteusz Paprocki zwrócił uwagę na to, że ocena towarzyszy nam przez całe życie a umiejętność oceniania siebie, współpracowników i innych jest ważną umiejętnością, której powinniśmy nauczyć się w szkole.Dyrektor IV LO im. Mickiewicza Krzysztof Maksymow podkreślił bezsens rankingów i ogromną rolę informacji zwrotnej oraz relacji i klimatu w szkole. Amelia Mitura, uczennica IV LO mówiąc o pracy projektem, zwróciła uwagę na znaczenie sposobu organizacji procesu uczenia się, dla rozbudzenia zainteresowania uczniów i nauczenia ich tego, co potrzebne w życiu.

Było warto dyskutować

Debata była merytoryczna i konstruktywna, bo wyszliśmy z niej z przekonaniem o tym, co należy robić, aby uczynić szkołę lepszą, bardziej przyjazną i rezygnującą ze stopni. Stanie się tak, gdy nastąpi zmiana sposobu organizacji procesu uczenia się, przełożenie odpowiedzialności za ten proces na ucznia oraz budzenie motywacji wewnętrznej poprzez danie kompetencji, autonomii i wskazanie istotności tego, o czym się uczy. Wiele mówiono również o zmianie przestrzeni edukacyjnej w szkolnych klasach i współpracy, która uczy kompetencji niezbędnej w dorosłym życiu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za Wasze głosy. My będziemy je nieść dalej tak, aby zmienić to, co zmienić trzeba.

Galeria

Debata organizowana dzięki:

Program Aktywni Obywatele
Active citizens fund

Skontaktuj się z nami

biuro@zwinnaedukacja.pl

Jarosław Durszewicz

Jarek Durszewicz
tel. 728865802

Justyna Cholewińska
tel. 509228509