W Kierunku Szkoły Bez Ocen

W Kierunku Szkoły Bez Ocen

„W kierunku szkoły bez ocen” to roczny pakiet szkoleń wspierających szkoły w rezygnacji z oceny cyfrowej w ocenianiu bieżącym. Szkolenia skierowane są do zespołów nauczycieli zarówno edukacji wczesnoszkolnej jak i dalszych etapów edukacyjnych. 

Celem pakietu szkoleń jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli tak, by mogli zastąpić ocenę cyfrową informacją zwrotną i wypracować przejrzyste, jasne dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów zasady oceniania, zgodne z zapisami prawa oświatowego.

To działanie jest dla Ciebie jeśli

 • Widzisz brak skuteczności oceny cyfrowej w procesie nauczania,
 • nauczyciele i rodzice uczniów poszukują innych rozwiązań w ocenianiu,
 • Szukasz sposobu na wypracowanie dopasowanego dla twojej szkoły  systemu oceniania bez oceny cyfrowej,  zgodnego z prawem oświatowym.
 • Chcesz wzmocnić kompetencje swoich nauczycieli w zakresie stosowania różnych modeli informacji zwrotnej służącej uczeniu się uczniów,
 • Chcesz wzmocnić kompetencje nauczycieli w zakresie komunikacji, organizacji pracy zespołu,
 • Chcesz włączyć wszystkich członków społeczności szkoły do dyskusji na temat oceniania i zrozumienia konieczności takiej zmiany
 • Chcesz wprowadzić w szkole przemyślaną i potrzebną zmianę;

Podstawowy pakiet szkoleń:

01.
Organizacja procesu uczenia się. Jak skutecznie organizować proces uczenia się uczniów na lekcji
02.
Co zamiast ocen cyfrowych?
03.
Metody uczące myślenia – proces uczenia w praktyce

Organizacja procesu uczenia się. Jak skutecznie organizować proces uczenia się uczniów na lekcji

 • Twoi uczniowie nie są aktywni na lekcji.
 • Czujesz się przeciążony/a pracą i sfrustrowany/a brakiem efektów.
 • Twoi uczniowie nie są zmotywowani i nie biorą odpowiedzialności za wyniki.

Korzyści:

 • Poznasz sposoby budowania motywacji wewnętrznej.
 • Uwolnisz się od nadmiernego poczucia odpowiedzialności, które budzi frustrację.
 • Wzmocnisz świadomość o procesie skutecznego uczenia się.
 • Dostaniesz narzędzie skutecznego monitorowania procesu uczenia się.

  Co zamiast ocen cyfrowych ?

  • Chcesz odejść od ocen, ale nie wiesz czym je zastąpić.
  • Stawiasz oceny, a mimo to uczniowie nie uczą się.
  • Uważasz, że ocena cyfrowa nie motywuje.

  Korzyści:

  • Poznasz cele oceniania i jego funkcję.
  • Poznasz przykłady praktycznych rozwiązań na nieocenianie.
  • Dostosujesz do swoich potrzeb formy monitorowania postępów uczniów.

  Metody uczące myślenia – proces uczenia w praktyce

  • Uczniowie są mało zaangażowani na lekcji
  • chcesz, żeby samodzielnie docierali do wiedzy

  Korzyści:

  • Poznasz metody, które uruchomią emocje i zaangażowanie uczniów
  • zbudujesz “bank pomysłów” na efektywne zajęcia z różnych przedmiotów
  • nauczysz się kreatywnie wykorzystywać różne techniki uczenia się
  • zaplanujesz lekcje zgodnie z wymaganiami efektywnego procesu uczenia się

    Szkolenia uzupełniające:

    Bez pakietu edukacyjnego i ocen w klasach I-III
    I warsztat edukacja matematyczna.
    II warsztat edukacja polonistyczna

    • Chcesz wykorzystać pomoce wspierające potrzeby dzieci.
    • Chcesz odejść od pakietu edukacyjnego i kart pracy.
    • Nie wiesz jak zrezygnować z ocen cyfrowych, by motywować dzieci.

    Korzyści:

    • Poznasz efektywne metody realizacji podstawy programowej bez pakietu edukacyjnego.
    • Otrzymasz bank pomysłów – “Co zamiast podręcznika”
    • Dowiesz się jak wzmocnić motywację wewnętrzną dzieci.
    • Wykorzystasz różne pomoce do prowadzenia codziennych zajęć bez podręcznika.
    • Doświadczysz pracy z grupą.
    • Będziesz rozwijać swoją kreatywność.

    Diamentowa trójka efektywnej lekcji (warsztat sobotni)

    • Chcesz, żeby uczniowie angażowali się w lekcje.
    • Nie wiesz jak informować uczniów o bieżących postępach.
    • Chcesz precyzyjnej projektować zajęcia.

    Korzyści:

    • Nabierzesz wprawy w czytelnym określaniu celów lekcji i kryteriów sukcesu.
    • Poznasz modele informacji zwrotnej niewymagające rozbudowanych form.
    • Nauczysz się budować z uczniami cele długoterminowe.