W kierunku Szkoły bez stopni

5 kroków do Szkoły bez stopni
i poprawy efektywności kształcenia

Zapraszamy na cykl warsztatów, które mają na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia oraz jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie uczenia się. Warsztaty te, pomagają szkole w wygodny dla niej sposób podjąć wyzwanie rezygnacji ze stopni wyrażonych cyfrą na rzecz informacji zwrotnej, pomagającej uczniowi w uczeniu się, wzmacniając jednocześnie kompetencje nauczycieli we wszystkich obszarach pracy z uczniami.

To kompleksowe wsparcie i pomoc w rozwoju rozpoczyna się od spotkania, które poświęcone jest organizacji nowoczesnego procesu uczenia się. I od tego warsztatu zaczynamy, aby potem podążać drogą wybraną przez szkołę. 

Wszystkie warsztaty opierają się na zaangażowaniu, osobistym doświadczeniu oraz refleksji i planowane są na 4 godziny.

To działanie jest dla Ciebie jeśli

 • Widzisz brak skuteczności oceny cyfrowej w procesie nauczania,
 • Szukasz sposobu na wypracowanie dopasowanego dla twojej szkoły  systemu oceniania bez oceny cyfrowej,  zgodnego z prawem oświatowym.
 • Chcesz wzmocnić kompetencje swoich nauczycieli w zakresie stosowania różnych modeli informacji zwrotnej służącej uczeniu się uczniów,
 • Chcesz wzmocnić kompetencje nauczycieli w zakresie komunikacji, organizacji pracy zespołu,
 • Chcesz włączyć wszystkich członków społeczności szkoły do dyskusji na temat oceniania i zrozumienia konieczności takiej zmiany
 • Chcesz wprowadzić w szkole przemyślaną i potrzebną zmianę;

Podstawowy pakiet szkoleń:

01.
Organizacja procesu uczenia.
02.
Co zamiast stopni?
03.
Metody uczące myślenia.
04.
Poziomy i narzędzia informacji zwrotnej.
05.
Rodzice w procesie odejścia od stopni.
01.

Organizacja procesu uczenia się.

Organizacja nowoczesnego procesu uczenia się uczniów to warsztat, który pokaże w jaki sposób uczeń się uczy i co ma na to wpływ. Podpowie również, w jaki sposób zorganizować lekcję, aby była ona efektywna z wykorzystaniem siły informacji zwrotnej.

 • Twoi uczniowie nie są aktywni na lekcji.
 • Czujesz się przeciążony/a pracą i sfrustrowany/a brakiem efektów.
 • Twoi uczniowie nie są zmotywowani i nie biorą odpowiedzialności za wyniki.

Korzyści:

 • Poznasz sposoby budowania motywacji wewnętrznej.
 • Uwolnisz się od nadmiernego poczucia odpowiedzialności, które budzi frustrację.
 • Wzmocnisz świadomość o procesie skutecznego uczenia się.
 • Dostaniesz narzędzie skutecznego monitorowania procesu uczenia się.
02.

Co zamiast stopni?

Warsztat drugi jest refleksją nad ocenianiem, jego celami i funkcją w rozumieniu prawa oświatowego. Jest też zagłębieniem się w podstawę programową i wykorzystaniem jej jako bazy do tworzenia określania celów kształcenia i tworzenia zadań edukacyjnych pozwalających te cele realizować bez stopni cyfrowych.

 • Chcesz odejść od ocen, ale nie wiesz czym je zastąpić.
 • Stawiasz oceny, a mimo to uczniowie nie uczą się.
 • Uważasz, że ocena cyfrowa nie motywuje.

Korzyści:

 • Poznasz cele oceniania i jego funkcję.
 • Poznasz przykłady praktycznych rozwiązań na nieocenianie.
 • Dostosujesz do swoich potrzeb formy monitorowania postępów uczniów.
 • Nauczysz się projektować angażujące zadania edukacyjne dla uczniów.
03.

Metody uczące myślenia – proces uczenia w praktyce.

To dynamiczny warsztat, który polega na przepracowaniu z nauczycielami kilku metod w formie zadań edukacyjnych, które realizują dokładnie tak, w jaki sposób mogą to robić z uczniami w klasie, kształtując ich kompetencje społeczne i kluczowe. Dodatkowo nauczyciele poznają techniki uczenia się, które pomogą im nauczenie uczniów uczenia się.

 • Uczniowie są mało zaangażowani na lekcji
 • Chcesz, żeby samodzielnie docierali do wiedzy

Korzyści:

 • Poznasz metody, które uruchomią emocje i zaangażowanie uczniów
 • Zbudujesz “bank pomysłów” na efektywne zajęcia z różnych przedmiotów
 • Nauczysz się kreatywnie wykorzystywać różne techniki uczenia się
 • Zaplanujesz lekcje zgodnie z wymaganiami efektywnego procesu uczenia się
04.

Poziomy i narzędzia informacji zwrotnej.

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania informacji zwrotnej na różnych poziomach oraz narzędzia pomagające w jej udzielaniu, to główny cel tego warsztatu.

 • Chcesz skutecznie udzielać informacji zwrotnej.
 • Potrzebujesz narzędzi do udzielania informacji zwrotnej.

Korzyści:

 • Poznasz poziomy udzielania informacji zwrotnej.
 • Nabędziesz wprawy w konstruowaniu informacji zwrotnej w procesie uczenia.
 • Poznasz narzędzia udzielania informacji zwrotnej.
05.

Rodzice w procesie odejścia od stopni

To warsztat skierowany do rodziców pomagający zrozumieć i zaakceptować odejście od stopni.

 • Rodzice w Twojej szkole nie rozumieją dlaczego chcecie odejść od ocen cyfrowych?

Korzyści:

 • Rodzice dowiedzą się czym jest ocena bieżąca według prawa oświatowego
 • Rodzice zobaczą co jest ważne w procesie uczenia ich dzieci
 • Rodzice zobaczą rolę informacji zwrotnej w procesie uczenia
 • Rodzice zobaczą przykłady praktyk szkół, które odeszły od ocen i efekty tej pracy

Szkolenia uzupełniające:

Bez pakietu edukacyjnego i ocen w klasach I-III
I warsztat edukacja matematyczna.
II warsztat edukacja polonistyczna

 • Chcesz wykorzystać pomoce wspierające potrzeby dzieci.
 • Chcesz odejść od pakietu edukacyjnego i kart pracy.
 • Nie wiesz jak zrezygnować z ocen cyfrowych, by motywować dzieci.

Korzyści:

 • Poznasz efektywne metody realizacji podstawy programowej bez pakietu edukacyjnego.
 • Otrzymasz bank pomysłów – “Co zamiast podręcznika”
 • Dowiesz się jak wzmocnić motywację wewnętrzną dzieci.
 • Wykorzystasz różne pomoce do prowadzenia codziennych zajęć bez podręcznika.
 • Doświadczysz pracy z grupą.
 • Będziesz rozwijać swoją kreatywność.

Diamentowa trójka efektywnej lekcji (warsztat sobotni)

 • Chcesz, żeby uczniowie angażowali się w lekcje.
 • Nie wiesz jak informować uczniów o bieżących postępach.
 • Chcesz precyzyjnej projektować zajęcia.

Korzyści:

 • Nabierzesz wprawy w czytelnym określaniu celów lekcji i kryteriów sukcesu.
 • Poznasz modele informacji zwrotnej niewymagające rozbudowanych form.
 • Nauczysz się budować z uczniami cele długoterminowe.