W Kierunku Szkoły Bez Ocen

W Kierunku Szkoły Bez Ocen

„W kierunku szkoły bez ocen” to roczny pakiet szkoleń wspierających szkoły w rezygnacji z oceny cyfrowej w ocenianiu bieżącym. Szkolenia skierowane są do zespołów nauczycieli zarówno edukacji wczesnoszkolnej jak i dalszych etapów edukacyjnych. 

Celem pakietu szkoleń jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli tak, by mogli zastąpić ocenę cyfrową informacją zwrotną i wypracować przejrzyste, jasne dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów zasady oceniania, zgodne z zapisami prawa oświatowego.

To działanie jest dla Ciebie jeśli

 • Widzisz brak skuteczności oceny cyfrowej w procesie nauczania,
 • nauczyciele i rodzice uczniów poszukują innych rozwiązań w ocenianiu,
 • Szukasz sposobu na wypracowanie dopasowanego dla twojej szkoły  systemu oceniania bez oceny cyfrowej,  zgodnego z prawem oświatowym.
 • Chcesz wzmocnić kompetencje swoich nauczycieli w zakresie stosowania różnych modeli informacji zwrotnej służącej uczeniu się uczniów,
 • Chcesz wzmocnić kompetencje nauczycieli w zakresie komunikacji, organizacji pracy zespołu,
 • Chcesz włączyć wszystkich członków społeczności szkoły do dyskusji na temat oceniania i zrozumienia konieczności takiej zmiany
 • Chcesz wprowadzić w szkole przemyślaną i potrzebną zmianę;

Pakiet szkoleń

01.
Jak pracować bez podręcznika i ocen w klasach I-III
 • Warsztaty dla nauczycieli klas I-III
02.
Warsztaty dla rodziców o ocenianiu
 • Warsztaty dla rodziców na temat oceniania i znaczenia informacji zwrotnej w procesie uczenia się;
03.
Ocena bieżąca jako informacja zwrotna
 • warsztaty dla nauczycieli w zakresie stosowania informacji zwrotnej jako oceny bieżącej
04.
„Rozwiązania na nieocenianie” – Jak zgodnie z prawem nie oceniać
 • warsztaty dla nauczycieli

Praca bez podręczników i ocen

2500 zł

Warsztaty dla rodziców o ocenianiu

2500 zł

Ocena bieżąca jako informacja zwrotna

2500 zł

„Rozwiązania na nieocenianie” – Jak zgodnie z prawem nie oceniać

2500 zł