Zmienimy twoją szkołę w zwinną organizację

Projekt Zwinna Szkoła

„Zwinna Szkoła” to projekt, który zakłada zmianę sposobu zarządzania placówką edukacyjną – zespołem nauczycieli, poprzez wdrożenie zwinnych metodyk pracy. Wykorzystujemy do tego zaadaptowaną z biznesu metodykę „Scrum w szkole – zwinne zarządzanie”. Celem projektu jest poprawa efektywności i skuteczności pracy szkoły we wszystkich obszarach, dzięki wdrożeniu zwinnego systemu zarządzania. Cel ten realizujemy poprzez organizację pracy nauczycieli w małych zwinnych zespołach, wdrożeniu zwinnych narzędzi pracy i procesu scrumowego.

Korzyści

Ten projekt jest dla Ciebie i Twojej szkoły jeśli

  • szukasz rozwiązania,  które usprawni proces zarządzania placówką, zredukuje ilość dokumentów, spowoduje wzrost  przejrzystości i równomiernego rozłożenia działań nauczycieli, gdzie każdy będzie wiedział co, jaki i kiedy robić, bez zbytniego obciążania liderów;
  • chcesz usprawnić pracę zespołową nauczycieli, skupić ich działania wokół wspólnych celów szkoły, zadbać o relacje w zespole;
  • chcesz wprowadzić organizację pracy szkoły umożliwiającą zwinne wprowadzanie zmian w dostosowanym do Twojej placówki tempie.
Korzyści

Trzy moduły Zwinnej Szkoły

01.
Zwinność w zarządzaniu – „Scrum w szkole” cz. I
  • warsztatowe konsultacje dla dyrektora obejmujące wywiad diagnostyczny z analizą dokumentów oraz wizję lokalną z obserwacją placówki,
  • wspólną rozmowę na temat realizowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego z analizą wniosków,
  • szkolenie dyrektora oraz liderów  w zakresie zwinnej zmiany organizacji pracy szkoły,
02.
Zwinne zespoły nauczycieli – „Scrum w szkole” cz. II
  • szkolenie warsztatowe dla nauczycieli obejmujące planowanie celów  i zadań,
  • zorganizowanie pracy zwinnych zespołów nauczycielskich,
  • planowanie pracy z wykorzystaniem zwinnych narzędzi scrumowych
03.
Proces uczenia się – „Scrum w szkole” cz. III
  • szkolenie dla nauczycieli w zakresie organizacji procesu uczenia się, motywacji wewnętrznej z określeniem kryteriów dobrej lekcji oraz wypracowaniem zadań dla uczniów przez zwinne zespoły scrumowe,