Konferencja inauguracyjna projektu Szkoła bez ocen

Bezpłatna konferencja inauguracyjna projektu „Szkoła bez ocen” odbyła się 1 grudnia 2022 r. Było można usłyszeć i zobaczyć w jaki sposób nie oceniać oceną cyfrową, zastępując ją informacją zwrotną. Zaprezentowane zostały także przez zespół fundacji cele projektu i jego główne działania.

Wykład wprowadzający Meandry Oceniania

Meandry to wykład wprowadzający w projekt „Szkoła bez ocen” poprowadzony przez Jarosława Durszewicza – prezesa Fundacji Szkoła bez ocen. Poruszył w nim problem komplikowania wielu szkolnych systemów po to, aby je pozornie uprościć. Pojawiła się także refleksja dlaczego ocenianie w szkole powoduje lawinę skarg do organów nadzoru i generuje konflikty w szkole. Ten system może być prosty, jednolity i transparentny dla wszystkich uczniów i nauczycieli i rodziców.

Przykłady dobrych praktyk

Po wykładzie Meandry oceniania oraz przedstawieniu celów projektu Wiesława Mitulska opowiedziała o swojej pracy w edukacji wczesnoszkolnej, Ewa Raba zapozna nas z pracą bez ocen w klasach IV-VIII, ksiądz Michał Kiersnowski przedstawi działania swojego liceum, a Anna Sworowska omówi swoją pracę ze studentami.

Dyskusja o nieocenianiu

Tu mieliśmy okazję spotkać niezwykłych ekspertów, od lat zajmujących się edukacją i promować rozwiązania w jaki sposób zastąpić cyfrę informacją, która pozwoli uczniom się rozwijać. Do dyskusji o ocenianiu zaprosiliśmy osobę, która najlepiej w Polsce zna się na ocenianiu kształtującym Danutę Sternę, była z nami profesor UAM Sylwia Jaskulska, pedagożka, która jak nikt zna się na ocenianiu zachowania i szkole jako całości. W dyskusji wzięła udział Anna Szulc – matematyczka z Liceum, która nie stawia ocen cyfrowych, stawia na relacje oraz współpracę, a w swojej książce pokazuje swoją metamorfozę do Nowej szkoły. Była z nami Maria Mazurkiewicz, nauczycielka języka polskiego, etyki a jednocześnie wicekurator oświaty, która na pewno powie o roli informacji zwrotnej w procesie uczenia się uczniów.