Wizyta studyjna w Bergen

O podczas ferii zimowych w lutym 2022 roku postanowiliśmy ruszyć do zaprzyjaźnionego norweskiego Bergen, aby przyjrzeć się tamtejszemu systemowi edukacji.

luty 2022

11:00
Bergen
Wizyta w Bergen

O podczas ferii zimowych w lutym 2022 roku postanowiliśmy ruszyć do zaprzyjaźnionego norweskiego Bergen, aby przyjrzeć się tamtejszemu systemowi edukacji. Program zapowiadał się bogato, więc przed właściwymi wizytami w różnych szkołach zdążyliśmy popłynąć w głąb zachwycających fiordów oraz wspiąć się na Fløyen. Sumiennie zwiedzaliśmy piękne miasto, bo – jak słusznie przewidywaliśmy – w ciągu pracowitego tygodnia nie byłoby na to zupełnie czasu.

Wizyta w Ny-Krohnborg

Pierwszego dnia, w poniedziałek 21 lutego, zostaliśmy zaproszeni do nietypowej szkoły, której wyjątkowym elementem jest ścisła współpraca z centrum kultury. Ny-Krohnborg to placówka, której uczniowie mówią 40 różnymi językami, gmina postarała się zatem, aby dzięki różnym dodatkowym zajęciom kulturalnym i sportowym społeczność szkolna mogła integrować się nie tylko podczas zajęć edukacyjnych, ale również korzystając z bogatej oferty popołudniowej miejscowego centrum. Mogliśmy poobserwować, jak funkcjonuje klasa przygotowawcza dla uczniów pragnących uczyć się w norweskiej szkole. Naszą uwagę zwrócił również niezwykle ważny element ułatwiający uczniom funkcjonowanie – cotygodniowy plan zajęć uwzględniający nie tylko cele poszczególnych jednostek lekcyjnych, ale określający także (niewielkie) prace domowe dla uczniów. To proste, ale jakże użyteczne rozwiązanie chcielibyśmy rozpropagować w polskich placówkach.

Kolejny dzień to wizyta w Nordes skole – placówce, w której szczególny nacisk położono na integrację z dziećmi z różnorodnymi formami niepełnosprawności. Wspaniale wyposażone sale lekcyjne, dostosowana przestrzeń – to niewątpliwie zalety tej placówce. Nasze ekipa mogła obserwować zajęcia – niektórzy uczestniczyli w lekcji języka norweskiego, inni włóczyli się po salach przeznaczonych dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Mogliśmy się przyglądać zespołom funkcjonującym bez ocen. Nauczyciele opowiadali nam o testach, które nie służą budowaniu rankingów, ale pozwalają nauczycielom monitorować postępu uczniów i modyfikować plany nauczania. Podkreślali również zmianę systemu edukacji, który od niedawna kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych i ma służyć kształtowaniu świadomych obywateli nowoczesnego społeczeństwa. To właśnie w Nordes skole zachwyciła nas biblioteka, nazywana przez pracowników i uczniów „sercem szkoły”. Rzeczywiście, bibliotekarze mogli uczestniczyć w procesie projektowania sal (stąd obecność pluszowych poduch, zakamarków czytelniczych i foteli dla fanów baśni…), a uczniowie jako wolontariusze pomagają w wypożyczaniu pozycji książkowym swoim rówieśnikom.

Tego samego wieczoru spotkaliśmy się online z rodzicami uczących się w Beregen polskich dzieci [link], którzy podkreślali m.in. dobrą atmosferę, skupienie na relacjach i znaczące ograniczenie prac domowych.

W strugach deszczu trzeciego dnia udaliśmy się do placówki kształcenia osób powyżej 16. roku życia, czyli Nygårad skole. Można tu uczyć się od jednego do pięciu przedmiotów, a nauczyciele dopasowują program do możliwości każdego ucznia, biorąc pod uwagę środowisko, wiek, pracę zawodową itd. To również kolejna placówka, w której uczący zgodnie podkreślali wagę relacji, dostosowania się do możliwości ucznia, nacisk na kształtowanie samodzielnego, krytycznego myślenia i rozwój ucznia.

Ostatnia wizyta przypadła w gimnazjum (Storetveit skole), w którym zgodnie z systemem norweskim można już stawiać uczniom oceny, a które z wielu ważnych powodów postanowiło z tego zrezygnować. Nauczyciele pracujący w tej placówce również zaobserwowali podobne zjawiska, z którymi boryka się szkoła polska: niepotrzebny stres, skupienie na ocenie cyfrowej i brak odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Odejście od ocen i zmiana sposobów uczenia – również dzięki wspomnianej już zmianie w podstawie programowej, która podkreśla kształcenie kompetencji – sprawiła, że społeczność szkolna współorganizuje proces uczenia się, a ocena została zastąpiona informacją zwrotną, która rzetelnie i miarodajnie pokazuje uczniowie, w jakim miejscu swojego rozwoju się znajduje, dokąd powinien zmierzać i jak może poprawić ewentualne niedociągnięcia. O tej ścieżce odchodzenia od ocen nauczycielki Storetveit skole opowiadały nam z pasją podczas marcowego webinaru.

Znakomicie i z troską przygotowana wizyta przez Vincenta Mrimbę oraz koordynatorkę naszego pobytu w Bergen Birthe Stenhejm przyniosła wiele wrażeń i refleksji, a przede zagorzałych wieczornych dyskusji w gronie polskiej ekipy. Z wypiekami na twarzy omawialiśmy poszczególne placówki, zaangażowanych dyrektorów i nauczycieli, dostrzegając wiele dobrych praktyk, które chcemy wdrażać w polskich szkołach, gotowych na zwinne i przynoszące efekty zmiany.

Wizyta organizowana dzięki:

Program Aktywni Obywatele
Active citizens fund

Skontaktuj się z nami

biuro@zwinnaedukacja.pl

Jarosław Durszewicz

Jarek Durszewicz
tel. 728865802

Justyna Cholewińska
tel. 509228509