Projekt
szkoła bez ocen

Projekt „Szkoła bez ocen”, Fundacji Szkoła Bez Ocen, to działanie skierowane do wszystkich, którzy są blisko szkoły – uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów oraz wszystkich tych, którzy czują się szkołą związani lub są zainteresowani jej funkcjonowaniem.

Czy chcesz wziąć udział w dyskusji na temat oceniania w polskiej szkole?

Czy szukasz sposobu na odejście od oceniania cyfrowego na rzecz informacji zwrotnej?

Czy zależy Ci na tym aby uczniowie uczyli się dla siebie kierowani motywacją wewnętrzną?

Projekt Szkoła Bez Ocen

Projekt „Szkoła bez ocen”, Fundacji Szkoła Bez Ocen, to działanie skierowane do wszystkich, którzy są blisko szkoły – uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów oraz wszystkich tych, którzy czują się szkołą związani lub są zainteresowani jej funkcjonowaniem. Dotyczy on tego, co w świadomości społecznej nierozerwalnie związane jest ze szkołą – ocenianiem. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Bergen w Norwegii oraz Onetem. Działania projektowe realizowane są  z funduszy norweskich w programie Aktywni Obywatele.

O projekcie:

Czas trwania projektu

Od października 2021 do września 2023 będziemy angażować do dyskusji o ocenianiu wszystkich tych, którzy wyrażają taką potrzebę i wolę. 

Od marca 2022 do maja 2023 przeprowadzimy 16 wojewódzkich debat o ocenianiu i zaprosimy do organizacji podobnych debat u siebie w szkole wszystkie placówki zainteresowane tą formą dyskusji społecznej.

Już dziś możesz zgłosić swoją szkołę do debaty – skontaktujemy się z Tobą, dostarczymy scenariusz, materiały i wesprzemy organizację tego przedsięwzięcia.

Cel projektu

Celem projektu jest zainicjowanie dyskusji o szkolnej ocenie Chcemy zacząć o tym publicznie rozmawiać i wykazać anachroniczność oceniania, jego negatywny wpływ na motywację wewnętrzną i skuteczność procesu uczenia się, przedstawiając jednocześnie alternatywne rozwiązania pozwalające na osiąganie celów dydaktycznych przez nauczycieli. 

Inspiracją w tym działaniu będzie dla nas system oceniania funkcjonujący w Norwegii.

Działania w projekcie
  • Konferencja inaugurująca projekt 1XII 2021 on-line
  • Wizyta studyjna w Norwegii organizowana w partnerstwie z gminą Bergen i opracowanie materiałów pozwalających na wykorzystanie norweskich praktyk w nie ocenianiu do naszych szkół.
  • Zorganizowanie 16 debat WOJEWÓDZKICH O OCENIANIU (III 2022 – VI 2023)
  • Inicjowanie debat ocenianiu w szkołach na podstawie wypracowanego schematu i otrzymanego od fundacji scenariusza i materiałów III 2022- IX 2023
  • Przygotowanie liderów do prowadzenia debat w swoich szkołach II 2022 (50 osób)
  • Prowadzenie raz w miesiącu webinarów tematycznych dotyczących oceniania i działań projektu
  • Publikacja serii artykułów w partnerstwie z Onet.pl dotyczących oceniania.
  • Działania mające na celu stosowanie prawa oświatowego w zakresie oceniania poprzez analizę 100 statutów szkolnych
  • Konferencja podsumowująca działania projektu Warszawa IX 2023

Zaangażuj się razem z nami

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych szkołą, edukacją, ocenianiem do zaangażowania się w nasze działania i ich wsparcie. Jeśli jesteś nauczycielem, rodzicem, uczniem, dziadkiem, babcią, urzędnikiem organu prowadzącego chcącym zabrać głos w dyskusji lub też chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami opartymi o szkolne doświadczenia, dołącz do nas w czasie debat lub na naszym fb zwinnaedukacja. Do dzielenia się dobrymi praktykami, czerpania z doświadczeń innych, wsparciem w zmianie zapraszamy do grupy szkoła bez ocen na fb.


Prośbę o wsparcie naszych działań, realizowanych pod hasłem „Weź mnie doceń, a nie oceń”, kierujemy również do celebrytów, aby wzmocnić i rozszerzyć nasz przekaz i przesłanie.

W czasie podjętej dyskusji o ocenianiu,szczególną uwagę chcemy zwrócić na powszechne stosowanie oceny cyfrowej jako oceny bieżącej w codzienności szkolnej, co stoi w sprzeczności z ideą oceniania zawartą w prawie oświatowym.

W tym celu dokonamy względu 100 statutów szkół w części dotyczącej oceniania wewnętrznego.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem naszej opinii, prześlij swój statut do analizy.

Zgłoś swój udział w działaniach projektu Szkoła Bez Ocen
Nazwa(wymagane)
Możliwe do wyboru działania w projekcie
Maks. rozmiar pliku: 20 MB.

Projekt Szkoła Bez Ocen

Konferencja


Zapraszamy do obejrzenia bezpłatnej konferencji online inaugurującej projekt.

Konferencja inaugurująca projekt

Konferencja inaugurująca projekt Szkoła bez ocen 2021 – 2023 realizowana jest z funduszy norweskich z projektu Aktywni Obywatele. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Szkoła bez ocen.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń projektu i zainicjowanie ogólnopolskiej dyskusji na temat oceniania w szkole.

Jeśli uważasz, że dyskusja o ocenianiu jest potrzebna, chcesz posłuchać dyskusji, lub wyrazić swoje zdanie na temat oceniania ta konferencja jest dla Ciebie.

PROGRAM KONFERENCJI :

15:00 – 15:30 – Wykład inauguracyjny – Meandry Oceniania
15:30 – 16:00 – Prezentacja założeń projektu, jego partnerów i kalendarza
16:00 – 16:15 – Nie oceniam – Wiesława Mitulska, Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – klasy I-III
16:15 – 16:30 – Nie oceniam – Ewa Raba, Szkoła Podstawowa SPARK w Poznaniu – klasy IV-VIII
16:30 – 16:45 – Nie oceniam – Michał Kiersnowski, Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
16:45 – 17:00 – Nie oceniam – Anna Sworowska, Uniwersytet Warszawski
17:00 – 17:50 – Dyskusja o ocenianiu, w której możesz wziąć aktywny udział
17:50 – 18:00 – Podsumowanie konferencji

Obejrzyj konferencję.

Projekt organizowany dzięki:

Program Aktywni Obywatele
Active citizens fund

Skontaktuj się z nami

biuro@zwinnaedukacja.pl

Jarosław Durszewicz

Jarek Durszewicz
tel. 728865802

Justyna Cholewińska
tel. 509228509