Zmieniaj edukację z nami

Zwinna edukacja kluczem do przyjaznej i nowoczesnej szkoły

Szkoła Trenera Zwinnej Zmiany

„Szkoła Trenera Zwinnej Zmiany” to półroczny projekt wsparcia dla dyrektorów, nauczycieli i innych osób pracujących w środowisku oświatowym w procesie zdobycia kompetencji trenerskich.

Projekt w Kierunku Szkoły Bez Ocen

Projekt „W kierunku szkoły bez ocen” to roczny projekt wsparcia szkoły w rezygnacji z oceny cyfrowej w ocenianiu bieżącym. Projekt skierowany jest do zespołów nauczycieli zarówno edukacji wczesnoszkolnej jak i dalszych etapów edukacyjnych.

Projekt Zwinna Szkoła

„Zwinna Szkoła” to projekt, który zakłada zmianę sposobu zarządzania placówką edukacyjną – zespołem nauczycieli, poprzez wdrożenie zwinnych metodyk pracy. Wykorzystujemy do tego zaadaptowaną z biznesu metodykę „Scrum w szkole – zwinne zarządzanie”.

W kierunku zwinnej edukacji – darmowe webinary w każdy wtorek o 20.00

Seria cotygodniowych webinarów organizowanych w każdy wtorek o 20.00 przez Instytut Zwinnej Edukacji.

Konferencja międzynarodowa

22-23 X 2021

Podczas pierwszej w Polsce konferencji „Agile in Education” poruszymy tematy dotyczące zmian w edukacji, nie tylko potrzebnych, ale koniecznych.

Nadchodzące szkolenia

Zwinna edukacja w placówkach w całej Polsce!

Zwinna edukacja to sposób zarządzania, który wprowadziliśmy w ponad 30 placówkach w całej Polsce. Jesteśmy w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Kołobrzegu, Koszalinie i w innych miastach.

Instytut Zwinnej Edukacji

W 2019 roku założyliśmy fundację Szkoła Bez Ocen. W ramach fundacji powstał Instytut Zwinnej Edukacji mający na celu wdrażanie zwinnej zmiany w edukacji.

Pomagamy i zachęcamy do tworzenia nowoczesnej, przyjaznej, efektywnej szkoły. Do realizacji tej misji powołaliśmy Instytut Zwinnej Edukacji. W ramach tego projektu rozwijamy nurt szkół zwinnie zarządzanych, wykorzystując techniki biznesu przeniesione do edukacji.

Poznaj ofertę zwinnych szkoleń.

Akademia Zwinnego Dyrektora

  • Wzmocnisz kompetencje w zarządzaniu
  • Poprawisz efektywność działań
  • Podniesiesz kompetencje w zakresie wprowadzania zmiany
  • Będziesz umiał zwinnie zarządzać placówką
  • Poprawisz i wzmocnisz relacje w zespole

Zrób pierwszy krok w kierunku zwinnej zmiany!

Zaproponowana przez Instytut Zwinnej Edukacji organizacja pracy zespołów nauczycielskich w oparciu o metodę SCRUM podnosi efektywność działań szkoły i otwiera przestrzeń do wspólnego uzgadniania celów i wartości.
Małgorzata Targosz
Dyrektorka I LO w Kędzierzynie-Koźlu
Stworzony przez Instytut Zwinnej Edukacji przemyślany i dostosowany do potrzeb placówki proces szkoleniowy zdecydowanie sprawił, że relacje w zespole, poziom komunikacji i efektywność działań szkoły są jeszcze lepsze.
Wioletta Skowyra
Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu
Polecam Instytut Zwinnej edukacji ze względu na profesjonalizm, zaangażowanie i umiejętności trenerskie. Są firmą wiarygodną i godną polecenia.
Wioletta Antkowiak
Dyrektorka przedszkola nr 34 w Koszalinie
Polecam świadczone przez Pana Jarosława Durszewicza z Instytutu Zwinnej Edukacji usługi, gdyż jest kompetentnym specjalistą oraz praktykiem w dziedzinie znajomości przepisów prawa oświatowego oraz alternatywnych, innowacyjnych rozwiązań w edukacji.
Iwona Łukasiewicz
Dyrektorka Przedszkola i Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie
Promowana przez Instytut metoda Scrum w edukacji pozwala na planowanie i organizowanie pracy szkoły uwzględniając jej faktyczną sytuację, problemy, jak również perspektywy na przyszłość. Co ważniejsze, angażuje wszystkich do podejmowania wspólnych działań, wyzwań, do zespołowego rozwiązywania problemów  i wspólnego poszukiwania rozwiązań.
Agata Banasik
Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Strzeczkowicach Dużych
Polecam wszystkim wprowadzić Scrum do swojej placówki. Dzięki zwinności dostrzegam potrzeby, cele oraz moc współpracy mojego zespołu. Mogę spokojnie stwierdzić, że zwinne zarządzanie zmieniło nasze życie na lepsze.
Kamila Jakimowicz
Dyrektorka Szkoły i Przedszkola Językowego Akademia Junior w Koninie
Kurs Trenera Zwinnej Edukacji to przede wszystkim nauka w przyjaznej atmosferze od profesjonalistów. Szczególnie ważna jest dla mnie możliwość ćwiczeń (praktyki), po których otrzymuję informację zwrotną. Dzięki temu znam swoje mocne strony i wiem nad czym jeszcze pracować.
Aneta Ludwikowska
Nauczycielka liceum w Lublinie
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy. Szkolenia prowadzone bardzo profesjonalnie i merytorycznie.
Ewa Kowalczyk
Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie

Zacznij zwinną zmianę już dziś.

Poznaj naszą ofertę szkoleń.

Często zadawane pytania

Wystarczy zakupić wybrane szkolenie ze sklepu. Płatności można dokonać przelewem lub kartą. Po wybraniu płatności w razie potrzeby wystawiamy fakturę. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola na stronie zamówienia. Jeśli nabywca nie jest równocześnie odbiorcą, prosimy wypełnić dodatkowo pola nazwy i adresu odbiorcy.

Możecie państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt. Wypełniając formularz lub wysyłając informację na adres biuro@zwinnaedukacja.pl z numerem telefonu. Po otrzymaniu zgłoszenia lub wiadomości skontaktujemy się osobiście i udzielimy wyczerpujących informacji.

Fakturę wystawiamy po wypełnieniu odpowiednich pól w formularzu zamówienia tj. nazwy firmy (organu prowadzącego) oraz NIP. Gdy nabywcą jest organ prowadzący, a odbiorcą szkoła prosimy o uzupełnienie nazwy szkoły i jej adresu w polach odbiorcy w formularzu zamówienia.

Fakturę wystawiamy po otrzymaniu danych: NIP organu prowadzącego oraz nazwy i adresu odbiorcy faktury. Fakturę przesyłamy drogą elektroniczną.

Po każdym szkoleniu wystawiamy zaświadczenie sygnowane przez Fundację Szkoła Bez Ocen.

Certyfikat otrzymuje szkoła, która przeszkoli się i wdraża przynajmniej jeden z elementów zawartych w proponowanych trzech modułach.

Do projektu przystąpić może każda placówka edukacyjna, zainteresowana wprowadzeniem “zwinności”. Po przesłaniu zgłoszenia na adres biuro@zwinnaedukacja.pl lub kontakcie telefonicznym 509 228 509, 728 865 802, kontaktujemy się w celu ustalenia terminu indywidualnej, bezpłatnej diagnozy. Po jej wykonaniu proponujemy dedykowany dla placówki program realizacji projektu.

Jest to kurs dedykowany dla pracowników edukacji, dostosowany do specyfiki pracy przedszkoli, szkół i innych placówek. Zakłada on wprowadzenie nowej jakości pracy, inspirowanej również doświadczeniem biznesu, do systemu edukacji

Prosimy o kontakt na adres biuro@zwinnaedukacja.pl lub kontakt telefoniczny 509 228 509 – Justyna Cholewińska, 728 865 802 – Jarosław Durszewicz.

Zacznij zwinną zmianę już dziś.

Poznaj naszą ofertę szkoleń.