Zostań trenerem zwinnej zmiany

Razem zmieniamy edukację

Szkoła Trenera Zwinnej Zmiany

„Szkoła Trenera Zwinnej Zmiany” to półroczny  projekt wsparcia dla dyrektorów, nauczycieli i innych osób pracujących w środowisku oświatowym w procesie zdobycia kompetencji trenerskich. Kompetencje te są w naszym przekonaniu niezbędne w pracy z zespołami uczniów, nauczycieli, dyrektorów dla tworzenia pozytywnych relacji i efektywności działań.


Celem projektu jest przygotowanie trenerów zwinnej zmiany umiejących budować programy i procesy rozwojowe i wprowadzać zwinne i efektywne zmiany w edukacji. Nasza szkoła wyróżnia się łącząc trzy perspektywy: perspektywę trenera biznesu, perspektywę metod wdrażania zmiany zaczerpniętych z metodyk Agile oraz perspektywę prowadzenia  szkoleń w środowisku oświatowym. Umożliwiamy uczenie przez działanie, praktykowanie w prowadzeniu szkoleń w naszym Instytucie i wsparcie w rozwoju po ukończeniu kursu.

Zmieniaj edukację z nami

Dla kogo jest szkoła Trenera Zwinnej Zmiany?

Nauczyciel, pracownik instytucji oświatowych, działacz społeczny,

który chce wykorzystać wybrany przez siebie obszar tematyczny do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz wdrażania zmian w placówkach.

Lider zespołu w szkole, organizacji pozarządowej, grupie nieformalnej

który chce być świadomym przywódcą wdrażającym zmiany i szkolenia w swoim zespole w zwinny sposób.

Dyrektor jednostki oświatowej

jeśli pełnisz inną funkcję kierowniczą w oświacie, chcąc wzmocnić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń, zebrań, projektowania efektywnych procesów dla swojej szkoły i poznać zwinny sposób wprowadzania zmiany.

Pracownicy urzędów miasta, gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich,

którzy chcą wzmocnić kompetencje w zakresie prowadzenia, zebrań, szkoleń, poznać procesy zachodzące w jednostkach systemu oświaty i poznać zwinny sposób wdrażania zmian.

Praktykujący eksperci, edukatorzy, doradcy metodyczni, konsultanci,

który chcą uporządkować wiedzę, doskonalić warsztat i umiejętność prowadzenia szkoleń i poznać zwinne metodyki zmiany.

Budowa szkoły trenera

Zarządzanie procesem szkoleniowym
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • tworzenie szkolenia
 • prowadzenie szkolenia
 • badanie efektywności prowadzonych szkoleń
Budowanie umiejętności trenerskich
 • praca z grupą i facylitacja procesu grupowego
 • wykorzystanie umiejętności coachingowych w pracy z grupą
 • zarządzanie konfliktem i sytuacjami trudnymi
 • budowanie bezpieczeństwa na szkoleniu
 • odkrywanie osobistego stylu prowadzenia zajęć
 • doskonalenie umiejętności miękkich
Zwinne zarządzanie zmianą
 • zarządzanie procesem wdrażania zmiany w instytucjach oświatowych
 • zapoznanie z teorią zmiany i rozwoju organizacji
 • agile w wdrażaniu zmiany w placówkach oświatowych
 • dokonywanie zwinnej diagnozy organizacji
 • planowanie zwinnej zmiany

Co nas wyróżnia?


Trzy perspektywy trenerskie

Szkoła trenera zwinnej zmiany to trzy perspektywy:

 • wykorzystuje metody zaczerpnięte z perspektywy trenera biznesu
 • perspektywę metod wdrażania zmiany zaczerpniętych z metodyk Agile
 • perspektywę prowadzenia szkoleń w środowisku oświatowym

Uczenie się poprzez działanie

Zaprojektowaliśmy kurs trenera zwinnej zmiany w taki sposób, aby zapewnić doświadczanie prowadzenia szkoleń i praktykowania nabywanych umiejętności trenerskich. Nasz kurs prowadzony jest na aktywnym procesie własnej edukacji.

Wsparcie w rozwoju

Kurs prowadzą trenerzy posiadający doświadczenia trenerskie w biznesie oraz edukacji, a także duże doświadczenie w zarządzaniu instytucjami oświatowymi i wdrażaniu systemowych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Budujemy społeczność wzajemnego wsparcia w trakcie i po szkoleniu w ramach zamkniętej grupy.

Korzyści

Korzyści Szkoły Trenera Zwinnej Zmiany

 • nabędziesz umiejętność prowadzenia i projektowania szkoleń;
 • poznasz zasady i narzędzia zwinnego zarządzania zmianą;
 • wypracujesz własny styl i sposób prowadzenia szkoleń;
 • poszerzysz swoją wiedzę na temat procesu uczenia się i organizacji pracy instytucji oświatowych;
 • poznasz zasady pracy grupowej;
 • wzmocnisz kompetencje autoprezentacji, prowadzenia zebrań, spotkań,
 • prowadzenia zebrań, spotkań
 • poznasz zasady projektowania procesów rozwojowych w placówkach,
 • nawiążesz współpracę w zespole trenerów zwinnej zmiany
Zmieniaj edukację z nami

Terminy zjazdów

Terminy

 • 6 – 7 lutego
 • 6 – 7 marca
 • 10 – 11 kwietnia
 • 24 – 25 kwietnia
 • 28 – 30 maja
 • 11 – 13 czerwca
 • 8 – 10 lipca

Zakończone.

Terminy

 • 8-9 października
 • 13 -14 listopada
 • 26 – 28 listopada
 • 9 – 10 grudnia
 • 14 – 16 stycznia
 • 11 – 13 lutego

Dostępne wolne miejsca!