Rozmowa o procesie uczenia uczniów w Urzędzie Miasta Kluczbork

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kluczbork odbyło się dzisiaj spotkanie dyrektorów placówek oświatowych powiatu oleskiego i kluczborskiego, zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu. To dla nas ważne spotkanie, bo pozwala zwrócić uwagę dyrektorów na to, w jaki sposób zorganizować proces uczenia uczniów – poczynając od przedszkola, aby uczenie to było efektywne.

A z tym procesem związane jest ocenianie, które było dzisiaj głównym tematem spotkania. Mówiliśmy o celach oceniania wynikających z ustawy o systemie oświaty i o tym w jaki sposób je realizować. Jasno wybrzmiało, że oceny w formie stopni nie realizują celów oceniania, a wręcz są z nimi w sprzeczności. Jednoznacznie wybrzmiało również, że ocena bieżąca powinna być informacją zwrotną. Jest jednak jeden problem.

Powinniśmy jak najszybciej i systemowo wzmocnić kompetencje nauczycieli w zakresie udzielania informacji zwrotnej, aby nie utożsamiać jej z czymś, co trzeba pisać i nie mylono z oceną opisową. My jako Fundacja wzmacniamy te kompetencje w trzecim kroku projektu „W kierunku Szkoły bez stopni”.